Η Μαστεκτομή είναι μια χειρουργική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση μέρους ή ολόκληρου του μαστού με σκοπό την αντιμετώπιση διάφορων καταστάσεων που αφορούν τον μαστό. Αυτή η επέμβαση εκτελείται κυρίως σε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού, αλλά μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε γυναίκες με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου λόγω οικογενειακής ιστορίας ή γενετικών παραγόντων.

Κατά τη διάρκεια της Μαστεκτομής, ο χειρουργός αφαιρεί τον μαστό, συχνά συνοδευόμενο από τον αντίθετο μαστό για να διασφαλίσει την ισορροπία στον σχηματισμό του στήθους. Ανάλογα με την κλινική περίπτωση, η διαδικασία μπορεί να συνοδεύεται από ανακατασκευή του στήθους με τη χρήση εμφυτευμάτων ή αποκατάσταση της στεφανιαίας περιοχής. Η Μαστεκτομή μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην εμφάνιση του σώματος και της ψυχολογίας της ασθενούς, και γι’ αυτό είναι συχνά μέρος ενός πολύ προσεκτικά σχεδιασμένου σχεδίου θεραπείας που περιλαμβάνει και την ψυχολογική υποστήριξη. Οι επιτυχημένες επεμβάσεις αυτού του τύπου μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής της ασθενούς.