Συνιστάται για την μετεγχειρητική περίοδο μετά από λιποαναρρόφηση στην κοιλιά και στα πλευρά.
Έχει ενσωματωμένο σουτιέν.
Μπροστινή στερέωση και κλείσιμο με άγκιστρα. Κλείσιμο με γάντζους στην περιοχή του καβάλου.