Συνιστάται για την μετεγχειρητική περίοδο μετά τη λιποαναρρόφηση σε συνδυασμό με τη μεταφορά λίπους στην περιοχή του γλουτού. Τα ενδύματα είναι κατασκευασμένα από δύο τύπους ελαστικού υφάσματος. Το εσωτερικό ύφασμα καλύπτει τις περιοχές λιποαναρρόφησης για σταθερή συμπίεση. Το εξωτερικό ύφασμα είναι ένα λεπτό, ελαστικό τούλι, για ελάχιστη πίεση στην περιοχή των γλουτών. Μπροστινή στερέωση με κλείσιμο με αγκίστρι. Ανοιχτή περιοχή καβάλου.