Συνιστάται για την μετεγχειρητική περίοδο που ακολουθεί τη λιποαναρρόφηση των γλουτών και ολόκληρων ποδιών και αστραγάλων. Μπροστινή στερέωση με κλείσιμο με άγκιστρα.