Συνίσταται για την μετεγχειρητική περίοδο μετά τη λιποαναρρόφηση στην περιοχή της κοιλιάς, των πλευρών, των γλουτών, μηρών και γονάτων καθώς και του βραχίονα.

Επίσης κατάλληλο για διαδικασίες συνδυασμού χειρουργικής επέμβασης μαστού με λιποαναρρόφηση.
Ο διαμορφωτής σώματος έχει ένα κλείστρο τριών σειρών με άγκιστρα στο μπροστινό μέρος για εύκολη τοποθέτηση και στερέωση.
Κλείσιμο με γάντζους στην περιοχή του καβάλου.