Συνιστάται για την μετεγχειρητική περίοδο που ακολουθεί τη λιποαναρρόφηση των γλουτών, των μηρών και του γονάτων, καθώς και των τετρακεφάλων. Μπροστινή στερέωση με κλείσιμο με άγκιστρα.