Συνιστάται για την μετεγχειρητική περίοδο μετά από λιποαναρρόφηση στην κοιλιά και στο πλευρά. Μπροστινή στερέωση με κλείσιμο με άγκιστρα. Κλείσιμο με άγκιστρα και στην περιοχή του καβάλου.