Πιεστικός κορσές για τη μετεγχειρητική περίοδο της λιποαναρρόφησης γλουτών, μηρών, γονάτων, κνήμης. Μπροστινή στερέωση και κλείσιμο με άγκιστρα.