Συνιστάται για την μετεγχειρητική περίοδο που ακολουθεί τη λιποαναρρόφηση των γλουτών και των μηρών.
Μπροστινή στερέωση με κλείσιμο με άγκιστρα.