Συνιστάται για την μετεγχειρητική περίοδο ύστερα από μικρή λιποαναρρόφηση στην κοιλιά και στο πλευρό.Χρησιμοποιείται επίσης ως κανονική κοιλιακή ζώνη.Μπροστινή στερέωση με κλείσιμο με άγκιστρα.