Ζώνη για την μετεγχειρητική περίοδο μετά από χειρουργική επέμβαση γυναικομαστίας. Το ένδυμα αποτελείται από δύο ανεξάρτητες ταινίες με κίνηση, επιτρέποντας τέλεια εφαρμογή στην περιοχή επεξεργασίας. Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το Velcro και το ύφασμα.