ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και την ασφάλεια των συναλλαγών σας η Dermapharm σας ζητά πληροφορίες οι οποίες προστατεύονται απόλυτα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τη μέθοδο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα και η Dermapharm επεξεργάζεται προκειμένου να διεκπαιρεώσει την παραγγελία σας.
  • Η Dermapharm δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτή, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της. Οι πληροφορίες που μας δίνετε εκούσια, χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την Dermapharm, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την άμεση εκτέλεση της παραγγελίας σας.
  • Εσείς με τη σειρά σας βοηθάτε την Dermapharm να καθορίσει τις απαιτήσεις σας και να διευκολύνει τις συναλλαγές σας με την εταιρεία μας, καθώς και να προχωρήσει σε συλλογή στατιστικών στοιχείων, πάντα προστατεύοντας απολύτως τα προσωπικά σας δεδομένα.